Ledce
Obec Ledce

2004

Rok začal jako vždy silvestrovským veselím, novoročními přípitky a pestrobarevnými ohňostroji v obci i v okolí.

Zastupitelstvo může v tomto roce rozpočtovat částku 2.094.000,-Kč.

Z této sumy je v první řadě nutno zaplatit dluh, který vznikl při financování rozvodů vody v obci, firmě pana Pokorného,který tuto stavbu zajišťoval.Jinak nebyly větší práce plánovány a ušetřené peníze budou použity na výstavbu kanalizační sítě, což by měla být pro obec největší investice v příštích několika letech.Na území obce, na pozemcích u státní silnice, by měla stát čistička odpadních vod pro Ledce, Sobotovice, Syrovice a Bratčice.Tyto pozemky odkoupila obec od majitelů již v minulých letech.

Největší změnou v provozu Obecního úřadu byl přechod pana starosty z funkce uvolněného starosty na neuvolněného.Stalo se tak 1.září a od tohoto dne se změnili i úřední hodiny a to na pondělí a středu od 17.hodin do 19.hodin.

I v tomto roce Obecní úřad podal žádost na Úřad práce a na veřejně prospěšné práce nastoupili 7.dubna pan Dokoupil Stanislav a pan Uhrinec Dalibor.Jako vždy se starali o čistotu a krásu obce.Zastupitelstvo si udělalo pochůzku po  cestách a veřejných prostranstvích a sepsalo všechny zjištěné závady.Tyto byly využity pro naplánování prací, které během roku provedli zaměstnanci OÚ.

Obecní úřad zajistil vyřízení nových občanských průkazů všem, kdo o to měli zájem.Do roku 2006 musí mít každý občan nový průkaz totožnosti se strojově čitelnými zónami, proto přijel do zasedací místnosti fotograf ze Židlochovic a úřednice Městského úřadu v Židlochovicích.Zde si každý mohl nechat udělat fotografie a úřednice pomohly s vyplněním formulářů,které si s sebou odvezly a hotové občanské průkazy vydávaly za 14 dní opět na OÚ.Mnozí si při této příležitosti vyřídili i nové pasy.

DNE 1.KVĚTNA jsme se stali členy EVROPSKÉ UNIE.V červnu se konaly volby do Evropského parlamentu.U nás vyhrála Občanská demokratická strana,druhá byla KSČM.Až doba ukáže, jaké bude mít toto rozhodnutí pozitiva a negativa.Na podzim proběhly i dvoukolové senátní volby s minimální účastí voličů.

A takto plynul náš rok:

Tříkrálová sbírka se konala v neděli 4.ledna a jako Kašpar, Melichar a Baltazar se převlékly děvčata Jitka Šichtancová, Veronika Vondráčková a Karolína Kohútová.V kasičce bylo po spočtení 4.467,-Kč. Je nutno dodat, že se mezi darovanými penězi objevila i tisícikoruna, což je částka opravdu neobvyklá.

Největší objem peněz jde opět pro hospic v Rajhradě.

Za krásného, slunečného, mrazivého 11.ledna se konal hokejový mač mezi Ledcemi a Sobotovicemi.Na upraveném sobotovickém hřišti se strhla bitva s jasným vítězem.I když se naši muži snažili, převahu soupeřů podpořenou vidinou odměny, která připadla vítězi, nezdolali.Hrálo se o lahvinku dobré

slivovičky a to byla v tom mrazu trofej nad trofeje.Ani podpora fandících diváků nepomohla, jen se dobře pobavili.Nesluší se psát přímo o debaklu, ale výsledek asi 25: 4 v náš neprospěch, hovoří za vše. Jako odveta by se měl konat v létě turnaj v nohejbale, kde máme šanci uspět.

Tato mrazivá,slunečná neděle 11.1.2004 se přes noc změnila v teplé pondělí. Náhle roztál sníh na polích a na kopci začala domy ohrožovat voda. Kolem našeho domu tekl potok asi 30 cm hluboký a vítr, který foukal, hnal přes silnici nad domem další vodu z polí.Vykopání jiných cest bylo zbytečné, protože tam kde člověk ukopl zmrzlou zem jen pár centimetrů, si voda za jediný den vyhloubila půlmetrová koryta.Celá tato událost by se nestala, kdyby byly řádně vyčištěny kanály u polí, kudy má voda odtékat.Kanál na poli u státní silnice byl celý zavezen pískem a voda si našla cestu jinudy.Dnes je vše již v pořádku.

V březnu dostali ledečtí penzisté pozvánky na ,,Sraz důchodců".Místní děti udělali babičkám a dědečkům malý dáreček pro radost.Ptáčka ze slaného těsta na špejli s mašličkou si mohl každý doma zapíchnout do květináče k blížícím se Velikonocím.Děti hrály pohádku ,,O budce".Největší úspěch měl medvěd v podání Vítka Virgla,který bořil malovaný,papírový domeček s takovou vervou, že málem spadl i s budkou z jeviště.Menší děti se pochlubily básničkou, větší děvčata zacvičila skladbu se švihadly a společně na závěr zazpívaly píseň ,,Malé kotě". Všichni dostali malé občerstvení a pan starosta udělal každému stolu fotografii na památku.

Na zelený čtvrtek 8.4.šli opět po roce všichni kluci, kterým ještě nebylo 15 let hrkat.Je vidět, že neví co tento zvyk znamená a dělají to jen pro peníze, které po skončení hrkání dostanou.Tento rok vyšli do ulic s hrkači už v pravé poledne, přitom podle pověsti odlétají zvony do Říma až odpoledne a první hrkání tak má být až po 17-té hodině.

Velikonoce byly teplé a veselé a za pár dní nám zase počasí ukázalo co umí.

Protože bylo již hodně dní teplo, každý si posázel záhony semeny mrkve, ředkviček, hrášku a cibulek, na polích byly v zemi brambory a řepa.V pátek 16.dubna kolem 18.hodiny se strhla velká bouřka, všude tekly potoky bahna a na polích si lidé museli vše posázet znovu nebo dát na správné místo, kde bylo obilí byla zelenina a naopak.Někde vykukovaly brambory ze země, někde se je marně majitelé pokoušeli najít.Lidem a domům se naštěstí nic nestalo.

Na svátek čarodějnic 30.dubna se za místním hostincem zapálil oheň a pro pobavení přítomných hrála country kapela.Po půlnoci všichni zapili vstup naší země do EU a žádnou ženu neminul polibek pod rozkvetlou třešní.

Toto jaro nás počasí hodně potrápilo.Několik sobot a nedělí za sebou bylo zataženo, i když celý pracovní týden bylo slunečné počasí.I v televizi si už na toto téma dělali legraci.Koncem května se na zahrady snesl ranní mrazík a znovu pracně zasazené brambory, fazole i rajčata a papriky omrzly.

Děti si i tento rok užily oslav Mezinárodního dne dětí a 27.6. ukončily zároveň perný školní rok rybářskými závody.Chytalo se celé dopoledne a po obědě začali na hřišti závody o ceny.Skoky v pytli, střelba do terče a na cíl, slalom na

kolech, shazování kuželek,hod na terč,jízda zručnosti na koloběžkách byly obodovány a děti dostaly na stupních vítězů sladkou odměnu.V podvečer si všichni opekli na ohni špekáčky a poseděli i s rodiči u jezírka.

V průběhu prázdnin se konaly rybářské závody pro dospělé v sobotu 3.7. a 24.7.Muselo se vychytat co nejvíce ryb, protože začali ve vodě hynout. Ve dnech 2.a 3.8. se zvětšovalo jezírko bagrováním.Byly pokáceny některé stromy, aby se docílilo celkového prosvětlení okolí a vodní hladiny.Část jezírka se prohloubila a nově vybagrovaná polovina je mělčí.Na dětské hřiště se tímto zásahem dostalo mnohem víc slunečních paprsků.

Z rozhodnutí zastupitelstva se ledecké hody slavily ve dnech 28.a 29.8.,ale zdobení máje proběhlo již v pátek 27.8.Májka pocházela opět z krumlovských lesů a po dovezení a nazdobení se stavěla v prostoru obchodu a hostince, tentokrát ručně, protože byla o pár metrů kratší než loni.Ženy a děti nazdobily Kulturní dům skládaným krepovým papírem a stoly papírovými ubrusy.V sobotu měly děti závody v rybolovu na ukončení prázdnin.Chytilo se celkově jen 11 ryb,největší kapr měl 60 cm.Vítězové byli opět odměněni sladkostmi.

Večer zahrála od 20.hodin skupina Slimáci a 120 platících hostů se bavilo až do brzkých, ranních hodin.V neděli se 5 družstev utkalo v nohejbalovém mači.

Jako jediný prvňáček vykročil 1.září zasednout do školních lavic v Syrovicích Vojta Maděránek.Společně s dětmi ze Sobotovic ho slavnostně přivítali starostové obou obcí na odpoledním vítaní prvňáčků, kde dostal i malý dárek.

Opravdu povedeným dnem v tomto roce se stalo 11.září, kdy se opět konaly ráno rybářské závody pro dospělé a odpolední turnaj v nohejbale byl zakončen společným koupáním v jezírku.Postupně do studené, špinavé, pramenité vody naskákalo celé mužské osazenstvo.

Pro lepší sportovní vyžití se na hřiště dali v září zabudovat basketbalové koše a zastupitelstvo rozhodlo o koupi chatky, která se umístila do prostoru mezi oběma hřišti a potokem.V zimním období se zde při stříkání ledu pánové ohřáli a mohli sem uschovat i potřebné hadice a náčiní na shrabování sněhu.V letním období se chaty využije při již tradičních rybářských závodech dospělých i dětí k přípravě občerstvení a uschování stolů a lavic.

Od října jsem začala s dětmi pravidelně jednou týdně docházet do ,,Dětské dílny" na Obecní úřad.V zasedací místnosti si z papíru, dřeva, vlny a za pomocí lepidla a nůžek děláme různé výrobky pro radost.Začali jsme strašidlem z prostěradla a přes větrník a slané těsto jsme se dopracovali až k přípravě Vánoční besídky.Od listopadu se děti začaly připravovat na vystoupení v uvolněném Kulturním domě, kde se na začátku prosince začalo opět topit.Nazkoušeli jsme pohádku,,O dvanácti měsíčkách", pásmo básniček a koled.Besídka se konala dne 22.12. večer.

Nervozitu dětí znásobila hojná účast rodičů i prarodičů, ale po krásně zahrané pohádce kluci i holky ztratili bojácnost.Při pásmu básniček postavili na jevišti papírového sněhuláka z krabic a na závěr zazpívali spolu s některými maminkami koledy.Pod nazdobeným vánočním stromečkem našli za odměnu

malé drobnosti, dáreček od OÚ.Všem se besídka líbila a za vybrané peníze do kasičky,která byla u výstavky prací dětí, se koupily barvy na sklo, lepidla a papíry.Šikovnost ledeckých děvčat se ukázala na svátek Mikuláše.Převlékly se za fousatého Mikuláše(Klára Jonasová),dva anděly(Lucie Nahodilová,Veronika Vondráčková) a dva čerty(Jitka Šichtancová,Karolína Kohútová).Obešly všechny děti,které rodiče chtěly aspoň trochu vystrašit a po splnění drobných úkolů je obdarovaly nadílkou.Děvčata si sama nachystala krásné převleky a málokteré dítě je poznalo.

Ke konci roku se  Kulturní dům otevřel všem, kteří si chtěli zasportovat.Byly zakoupeny dva pingpongové stoly a jeden starší stůl byl k dispozici menším dětem.V odpoledních hodinách se zde schází místní omladina, večer je vystřídají sportuchtivý muži.

Na Štědrý den bylo teplo jako na jaře a tento ráz počasí se udržel až do Silvestra.Oslava posledního dne v roce proběhla také v KD.Slavnostně prostřené stoly a dobrá nálada ukončily spokojený rok 2004 půlnočním přípitkem.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Návody pro občany

 

 

ŠATAVSKO,

dobrovolný svazek obcí

 

Mapový portál

Jsme členy regionuZidlochovicko

 

point

HC Kometa

Aktuální počasí

dnes, pátek 31. 5. 2024
slabý déšť 14 °C 12 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 20/12 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 19/12 °C
pondělí 3. 6. slabý déšť 19/13 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

mojeiD

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Ledce. Více informací naleznete zde.