Ledce
Obec Ledce

2005

Začátek roku nás přivítal nadprůměrnými teplotami a 8.ledna dokonce padl v pražském Klementinu teplotní rekord 13,7 C.Pořádná zima nás potrápila až na začátku měsíce března, kdy noční teploty sahaly až k - 15 C, sníh se držel jen v druhé polovině února.

Tříkrálová sbírka, pořádaná dne 9.ledna, vynesla pro charitativní pomoc 5.046,50,-Kč.Je to částka pěkná a dík každému, kdo alespoň malým obnosem přispěje potřebným.

Zastupitelstvo po schválení rozpočtu mělo v tomto roce k dispozici rozdělení částky 1.921.000,-Kč. Největší měrou šly peníze na účet plánované kanalizační sítě.Po 13 letech se v září podařilo odkoupit zpět do vlastnictví obce místní školu, kterou bývalé zastupitelstvo prodalo v dobré víře vzniku pracovních míst pro spoluobčany. Na podzim bylo zbudováno f.Weltzl z Pohořelic pouliční osvětlení v místní části Ledce Dvůr. Od té doby je osvětlena i autobusová zastávka u státní silnice. Na náklady Jihomoravských elektráren bylo v obci zrekonstruováno elektrické vedení a dřevěné sloupy el.vedení vyměněny za betonové, na které se pak namontovalo i nové osvětlení ulic.

V listopadu stolař p.Zavřel dodělal k chatce na hřišti skladovací prostor, čímž se vytvořilo místo na odkládání stolů a židlí.

Podle hlasování zastupitelstva byl na veřejně prospěšné práce zaměstnán tento rok jen jeden pracovník. Od dubna nastoupil p. Aleš Dráždil a do konce listopadu bylo jeho hlavní pracovní náplní udržovat pořádek v obci.

Na žádost nájemců obchodu a hospody bylo zastupitelstvem 7.listopadu sníženo nájemné na polovinu, tedy 1250,-Kč/měsíc.

Struktura obyvatelstva ke dni 7.2. 2005 byla také opravdu zajímavá. Poměr mužů a žen byl přesně 50% - 50%, 109: 109, v průměrném věku 41,25 let.

Od prosince do března byl pro ledecké sportovce k dispozici Kulturní dům. Hrály se zde ping-pongové turnaje, jak mezi omladinou, tak mezi muži, kteří zde po práci sváděli urputné boje. Větší děti zkoušeli po parketách jízdu na kolečkových bruslích, ale podlaha by se brzy zničila, tak tento druh sportu museli nechat až na jaro, kdy využili nově zbudovanou cyklostezku Sobotovic v úseku mezi Podhrázským a fotbalovým hřištěm.

V neděli 16.ledna pořádala škola v Hrušovanech den otevřených dveří k příležitosti výstavby nové tělocvičny a kuchyně s jídelnou. V krásném doprovodném programu se představila v ,,Tulácké pohádce" i naše děvčata Trojanová Barbora, Nahodilová Lucie a Torčíková Lenka.

Na konci ledna byl zápis prvňáčků do ZŠ Syrovice a zároveň i zápis dětí do školky, na začátku února totéž i v Hrušovanech, kam v září nastoupil letošní jediný prvňáček Jonas Petr. Společně s holčičkou ze Sobotovic se první školní den zúčastnil ,,Vítání prvňáků" na úřadě v Sobotovicích. Po malém pohoštění dostaly děti i pěkné dárečky, které využijí při vyučování.

 

K slavnostním zvykům se stalo také společné ,,Vítání dětí do života".

Na úřadě v sousední obci byl v únoru pěkným dárkem a kytičkou přivítán Vondráček Tomáš.

Ke spolehlivému chodu úřadu je potřeba pravidelná jak vnitřní, tak vnější kontrola. Audit proběhl dne 23.února a byl zařazen do kategorie ,,B", což znamená, že v účetnictví obce jsou jen malá pochybení a zastupitelstvo může bez obav pracovat dál.

Dne 11. března se konalo v Kulturním domě již tradiční ,,Setkání důchodců"

Děti potěšily prarodiče pohádkou ,,O řepě", která se jim moc povedla. Po pásmu básniček zazpívaly píseň ,,O Sněhulákovi". Po společném pohoštění děti s rodiči odešly domů a starší si v klidu popovídali. Od vnuků a vnuček dostali papírové slepičky a od úřadu každý na památku fotografii z loňského roku.

V polovině měsíce března ohrozily okolní obce, které jsou v záplavové zóně řeky Svratky, povodně.Kdo jel do Židlochovic, díval se z mostu na hladinu řeky vystouplou o pár metrů. Místní potok Šatava obec nijak neohrozil, ale korytem se valila masa vody.

Od 24.března začali chlapci chodit ,,hrkat" a připomněli všem nastávající velikonoční svátky. Počasí se umoudřilo a v pondělí byl pěkný sváteční den.

V místním obchodě a hostinci skončili nájemci a od dubna nastoupili manželé Husákovi ze Šitbořic, kteří na konci měsíce uspořádali v prostoru za budovou obchodu pálení čarodějnic. Na ohni si děti opékaly špekáčky hrála reprodukovaná hudba a o půlnoci se všichni políbili pod větví kvetoucí třešně.

Den dětí pořádal OÚ v sobotu 4.června. Od brzkého rána chytali malí rybáři na jezírku, ale ryby nechtěly brát.Chytli se jen 3 kapři, z toho Vojta Maděránek krásného 65 cm velkého šupináče, ale sladkou odměnu si zasloužil každý.

Po obědě se soutěžilo na deseti stanovištích. Než byly vyhlášeny výsledky ve všech kategoriích mohl si každý odvážlivec zkusit přejít po laně přes jezírko. Pár dětí se pěkně zmáchalo a neminulo to i přihlížející maminky. Po vyhlášení vítězů a ocenění dobrých výkonů medailí ze dřeva, sportovním vybavením a sladkostmi se strhla nad našimi hlavami velká bouřka, která všechny zahnala do malého prostoru chatky. Počasí se sice obrátilo proti nám, ale za to všichni strávili pěkný večer u kytary s trempskými písněmi. V neděli pořádal OÚ rybářské závody pro dospělé. Chytili se opět jen tři kapři a ani počasí moc nepřálo.

V polovině června bylo nutno vyřešit problém s návštěvou sobotovické omladiny na ledeckém hřišti v odpoledních hodinách. Docházelo k hádkám o to, kdo na hřišti zůstane a to dost nevybíravým způsobem ze strany sobotovických.

Po jednání se starostkou Sobotovic p.Jonesovou byly určeny hodiny pro Sobotovice na pondělí, středu a pátek od 19.30 hod.

Školní rok děti s rodiči zakončily táborákem na hřišti se špekáčky.Dospělí opět chytali ryby a to až do pozdních večerních hodin.

Prázdniny začaly deštěm, do konce července bylo stále pod mrakem, počasí se zlomilo až poslední dny tohoto měsíce, kdy padaly teplotní rekordy.

Dne 29.července se teploměr vyšplhal až na 37 C. Tyto teploty trvaly asi týden a do konce prázdnin bylo stále dost oblačnosti. Počasí se umoudřilo na začátku září a první dny školního roku zalilo slunce.

Zastupitelstvo muselo reagovat na obtěžující zápach s kompostárny v Sobotovicích. Do domácností byly rozeslány záznamové archy, kam občané po celý měsíc srpen zaznamenávali intenzitu zápachu. Nejhorší situace byla v ulici za humny, kde si lidé nemohli ani na chvíli otevřít okno. Naše obec byla zápachem více zasažena, než sousední Sobotovice a to kvůli proudění větru ve směru od Sobotovic.

Hody začaly tradičně dovezením, nazdobením a postavením máje v pátek 2.září.

V sobotu 3.září ráno měly děti rybářské závody k začátku školního roku.

Večer se všichni sešli v Kulturním domě na hodové zábavě. Hrála skupina Sonet a hodové veselí vydrželo až do rána.

V neděli 4.září po poledni se sešli na hřišti nohejbalisté a tříčlenná družstva hrála turnaj až do večera.

Další neděli se opět pořádal rybářský den pro dospělé a následující neděli kácení máje s chytáním ryb.

V polovině září se před Kulturní dům, který se po hodech v září pronajal panu Skřičkovi ze Sobotovic a naproti k zastávce autobusu umístily lavičky.

V pondělí 26.září podepsal pan starosta smlouvu o koupi bývalé školy. Bude na zastupitelstvu obce, aby rozhodlo, co bude s budovou dále. Po předešlých majitelích a jejich nájemcích zde zbylo hodně materiálu, který byl nastěhován do jedné místnosti.

Od úterý 4.října začala opět Dílna pro děti. Každý týden se děti sešly na OÚ a dělaly různé výrobky z papíru a dřeva. Kolem Vánoc se děti scházely v největší místnosti budovy školy, kterou starší chlapci vymalovali a připravovaly vánoční besídku. V rámci dílny se uskutečnila 30.října strašidelná stezka. Starší děvčata se převlékla za čarodějnice a cestu stezky osvětlily vyřezané dýně, které si děti sami připravily. Každý dostal po projití stezky a splnění úkolů sladkou odměnu a medaili.

V rámci opravy a dostavby veřejného osvětlení byly na místní kapličku umístěny dva reflektory, které se automaticky spínají s veřejným

osvětlením. Slavnostní rozsvícení kapličky se uskutečnilo na první adventní neděli dne 27.listopadu. Děti, které navštěvují dílnu si s paní Jonasovou, Ryšánkovou a Linhartovou nacvičily pásmo vánočních písní a při té příležitosti byl před kaplí rozsvícen i vánoční stromeček. Další adventní neděli se uskutečnila procházka po obci s lampióny. Všem zúčastněným vyhrávaly na cestu koledy z místního rozhlasu.

V pondělí 5.prosince se děvčata Klára Jonasová jako Mikuláš, Veronika Vondráčková a Lucie Nahodilová jako andělé a Jitka Šichtancová a Nikola Pašková jako čerti vydali po domech obdarovávat děti.

Ve středu 21.prosince proběhla za hojné účasti rodičů a prarodičů v budově bývalé školy vánoční besídka. Děti zahrály pohádku ,,O Sněhurce", v které se předvedlo sedm trpaslíků s vycpanými bříšky a s písní ,,Hej, hou trpaslíci jdou"

si získali všechny přítomné. Po pásmu básniček a koled si děti rozbalily dárky, které byly pod vánočním stromkem a spokojeně odešly s rodiči domů, kde na ně za pár dní čekalo opravdové vánoční veselí.

Ke konci roku využilo hodně spoluobčanů možnost prohlédnout si místnosti zámku v Židlochovicích, které se otevřeli jen na jeden den 27.prosince.

Konec roku přinesl sníh a bruslení na místním hřišti. Silvestr se slavil jak v zasedací místnosti OÚ, tak ve škole i hostinci.

Po Novém roce vstoupíme opět do roku voleb a rozhodování jaké vedení státu i obce si zvolit. Snad budeme mít všichni šťastnou ruku a povede se nám rok od roku stále lépe.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Návody pro občany

 

 

ŠATAVSKO,

dobrovolný svazek obcí

 

Mapový portál

Jsme členy regionuZidlochovicko

 

point

HC Kometa

Aktuální počasí

dnes, pátek 31. 5. 2024
slabý déšť 14 °C 12 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 20/12 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 19/12 °C
pondělí 3. 6. slabý déšť 19/13 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

mojeiD

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Ledce. Více informací naleznete zde.