Ledce
Obec Ledce

Ledce

Obec Ledce dohlíží na ochranu Vašich osobních údajů a zavázalo se tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení na ochranu osobních údajů 2016/679 a zákona 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen "GDPR").

 

Cílem je regulace nakládání s osobními údaji

Naším cílem je zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování. Ať jste nám své osobní údaje svěřili na základě smlouvy, nebo souhlasu, či jsme je získali na základě zákona, který nám to určuje, náš postup při jejich ochraně ctí ta samá pravidla:

1)      minimalizovat jejich nutný rozsah

2)      chránit je a kontrolovat přístup k nim

3)      vymazat je, když už nejsou aktuální a potřebné, případně o to požádáte

 

Konkrétní zásady a postupy při zpracování.

 

1. Předmět

Tento dokument vysvětluje způsob shromažďování a používání osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, on-line identifikátor, nebo odkazu na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Osobní údaje shromažďujeme různými způsoby během své činnosti, a to jak on-line, tak off-line. Ke shromažďování údajů dochází při výkonu povinností obce v rámci přenesené i samostatné působnosti, nebo při nákupu zboží či služeb, při uzavírání smluv nebo komunikaci s občany a ostatními subjekty, nebo při návštěvách a používání naší webové prezentace www.ledceobec.cz .

 

2. Správce osobních údajů:

 • Obec Ledce, Ledce 1 , 664 62 Hrušovany u Brna, IČ: 00488194
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů Adam Dorňák, +420 602 625 023, info@gconsult.cz

 

3. Kategorie osobních údajů:

Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:

 • Adresní a identifikační údaje
 • Údaje, jejichž zpracování nám ukládá zákonná povinnost
 • Informace, které nám poskytnete při komunikaci s námi
 • Informace potřebné k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku jako jsou kamerové záznamy

 

 

4. Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje patří:
  • 128/2000 Sb. - Zákon o obcích
  • 500/2004 Sb. – Správní řád
  • 89/2012 Sb. – Zákon občanský zákoník
  • 134/2016 Sb. – Zákon o zadávání veřejných zakázek
  • 106/1999 Sb. – Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • 634/2004 Sb. – Zákon o správních poplatcích
  • 250/2000 Sb. – Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • 250/2016 Sb. – Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • 365/2000 Sb. – Zákon o informačních systémech veřejné správy
  • 110/2019 Sb. – Zákon o zpracování osobních údajů
  • 499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
  • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě

 

5. Účely zpracování:

 • plnění povinností města v přenesené a samostatné působnosti, včetně poskytování informací
 • plnění povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci města
 • správa smluvních závazků a probíhajícího smluvního vztahu, včetně jednání se smluvními stranami
 • zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, sítí, systémů a rovněž ochrana města proti podvodům a v soudních sporech
 • správa každodenních obchodních potřeb
  • zpracování úhrad a správa finančních účtů
  • správa smluv
  • správa webových stránek
  • vedení a řízení města
  • audit
  • kontrola
  • vykazování a dodržování právních předpisů

6. Přehled významných agend zpracovávajících osobní údaje:

 • Archivnictví a spisová služba
 • Czech POINT
 • Evidence obyvatel a rodná čísla
 • Matrika
 • Odpadové hospodářství
 • Vidimace a legalizace
 • Poskytování informací (106/1999Sb.)
 • Správní řád
 • Správní poplatky
 • Volby
 • Sociální zabezpečení 

7. Příjemci osobních údajů:

Příjemce osobních údajů rozlišujeme na interní a externí. Interní příjemci jsou vedeni v záznamech o činnostech. U externích příjemců osobních údajů se jedná o zpracovatele osobních údajů, orgány veřejné moci, agentury a další subjekty.

Přehled významných externích příjemců osobních údajů:

 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • Česká pošta, s.o.
 • ČSSZ
 • Úřad práce
 • Finanční úřad
 • Zdravotní pojišťovna

 

8. Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uchovány pouze po dobu, která je potřeba pro účely, za kterými byly shromážděny. Doba se primárně řídí Spisovým plánem.

 

9. Práva subjektů údajů a povinnosti správce

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Tím se rozumí, že na základě žádosti máte právo od nás získat informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou, máte právo tyto osobní údaje získat a zároveň máte právo získat následující informace:

 • účely zpracování
 • kategorie dotčených osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů

Pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje, můžete využít své právo na opravu. Oznámíte-li nám, že požadujete opravu svých osobních údajů, máme povinnost se vaší žádostí zabývat.

Právo na výmaz představuje jinými slovy naši povinnost zlikvidovat vaše osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení

Právo na výmaz se tedy uplatní jen ve vyčtených bodech, tj. když nastane daná okolnost.

Právo na výmaz není absolutní právo, které by vám dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci tohoto práva žádat likvidaci všech osobních údajů, jelikož se na nás vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • hodláte uplatnit právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Podstatou práva na přenositelnost (toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen) je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost:

 • musí jít o zpracování založené na souhlasu se zpracováním či smlouvě
 • zpracování se provádí automatizovaně

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo odvolat tento souhlas. 

10. Automatizované zpracování:

Neprovádíme automatizované zpracování osobních údajů.

 

11. Kontaktní možnosti:

Bude-li s námi chtít komunikovat ve věcech týkajících se soukromí, nebo v případně dotazů, připomínek nebo stížností, se obraťte na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů, případně na Správce. 

Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu.

 

Datum účinnosti tohoto dokumentu:  21.3.2022

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Návody pro občany

 

 

ŠATAVSKO,

dobrovolný svazek obcí

 

Mapový portál

Jsme členy regionuZidlochovicko

 

point

HC Kometa

Aktuální počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
slabý déšť 32 °C 18 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 27/15 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 22/14 °C
pondělí 24. 6. polojasno 22/11 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

mojeiD

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Ledce. Více informací naleznete zde.